ark.lt http://ark.lt lt Viešųjų funkcijų perdavimas http://ark.lt/lt/naujienos/viesuju-funkciju-perdavimas 2018-06-15 10:06:49

VĮ „Kelių priežiūra“ funkcijos, susijusios su viešosiomis paslaugomis (eismo ribojimo leidimai ir kontrolė, projektų derinimai, įvairių sutarčių rengimas, švietėjiškos veiklos organizavimas bei kt.), perduotos valstybinių kelių savininkei – Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

Primename, kad VĮ „Kelių priežiūra“ funkcijos, susijusios su viešosiomis paslaugomis (eismo ribojimo leidimai ir kontrolė, projektų derinimai, įvairių sutarčių rengimas, švietėjiškos veiklos organizavimas bei kt.), perduotos valstybinių kelių savininkei – Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

Funkcija

Atsakingas skyrius, derinimo tvarka

1. Išduoti teritorijų planavimo sąlygas, derinti parengtus projektus

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Donatas Munščinskas, el. p. donatas.munscinskas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Per TPDRIS

2. Inžinerinių komunikacijų klojimo ir iškėlimo projektų derinimas, sutarčių pasirašymas

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Povilas Ališauskas, el. p. povilas.alisauskas@lakd.lt ir Remigijus Dukštas, el. p. remigijus.dukstas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) su sklypo kadastriniais matavimais arba detaliuoju planu  ir projektas bei sutartis teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt

3. Nuovažų projektų derinimas, sutarčių pasirašymas

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Povilas Ališauskas, el. p. povilas.alisauskas@lakd.lt ir Remigijus Dukštas, el. p. remigijus.dukstas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) su sklypo kadastriniais matavimais arba detaliuoju planu  ir projektas bei sutartis teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt

4. Dalyvauti savivaldybių nuolatinių statybos komisijų ir (arba) teritorijų planavimo komisijų darbe

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Donatas Munščinska, el. p. donatas.munscinskas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Kvietimai siunčiami el. paštu donatas.munscinskas@lakd.lt

5. Dalyvavimas objektų statybos užbaigimo komisijų darbe

Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius (Marius Čereška, el. p. marius.cereska@lakd.lt)

6. Leidimų vykdyti darbus ir riboti eismą išdavimas

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros skyrius (Raimundas Indrulėnas, el. p.  raimundas.indrulenas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) ir kiti dokumentai teikiami el. paštu leidimai.(regionas)@lakd.lt (pvz., leidimai.kaunas@lakd.lt)

7. Švietėjiškos veiklos organizavimas

Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyrius (Eglė Nemanytė, el. p. egle.nemanyte@lakd.lt)

8. Dalyvauti savivaldybių saugaus eismo komisijose

Derinimo tvarka:
Savivaldybės raštu el. paštu lakd@lakd.lt pateikia komisijos protokolą (su argumentais tam tikroms saugaus eismo inžinerinėms priemonėms įrengti), LAKD vertina ir raštu pateikia pastabas

 


LAKD perims šias funkcijas iš VĮ „Kelių priežiūra“ nuo 2018-07-01 

Funkcija

Atsakingas skyrius, derinimo tvarka

9. Išduoti reikalavimus bei derinti žemėtvarkos planavimo dokumentus

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Donatas Munščinskas, el. p. donatas.munscinskas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Per ŽPDRIS

10. Derinti kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektus, kadastro duomenų bylas, planus bei dalyvauti sklypų kadastriniuose matavimuose

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Tadas Urbanavičius, el. p. tadas.urbanavicius@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Prašymas (lydraštis) ir plano projektas teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt arba per NŽT

11. Dalyvauti NŽT ir VĮ Registrų centre derinant dokumentus dėl nekilnojamų daiktų ir daiktinių teisių registracijos

Valstybės turto skyrius (Dainius Miškinis, el. p. dainius.miskins@lakd.lt)

12. Išduoti specialius reikalavimus ar prisijungimo sąlygas, derinti parengtus projektus (Vilniaus ir Klaipėdos regionuose)

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius (Povilas Ališauskas, el. p. povilas.alisauskas@lakd.lt ir Remigijus Dukštas, el. p. remigijus.dukstas@lakd.lt)

Derinimo tvarka:
Laisvos formos prašymas su teritorijų ar žemėtvarkos planu bei projektas teikiami bendruoju el. paštu lakd@lakd.lt

http://ark.lt/lt//media/pictures/v3y15m2a.jpg
Lietuva turės atstovą Tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje SIRWEC http://ark.lt/lt/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/lietuva-tures-atstova-tarptautineje-keliu-oru-salygu-komisijoje-sirwec 2018-06-14 10:03:50

Struktūrines reformas įgyvendinanti Lietuvos valstybinių kelių priežiūros įmonė „Kelių priežiūra“ atstovaus Lietuvai Nuolatinėje tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje SIRWEC. Komisija atsakinga už inovacijų kelių priežiūroje vystymą.

Struktūrines reformas įgyvendinanti Lietuvos valstybinių kelių priežiūros įmonė „Kelių priežiūra“ atstovaus Lietuvai Nuolatinėje tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje SIRWEC. Komisija atsakinga už inovacijų kelių priežiūroje vystymą.

Lietuva įtraukiama pirmą kartą

Šiemet Lauryna Šidlauskaitė, VĮ „Kelių priežiūros“ technologijų vystymo projektų vadovė, buvo išrinkta Lietuvos atstove Nuolatinėje tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje (SIRWEC – Standing International Road Weather Commission). Tai yra pareigos, kurias lietuviai užima pirmą kartą. 

„Komisija yra nepriklausoma, tačiau artimai bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis bei organizacijomis. Jos tikslas – identifikuoti bei skatinti tyrimus ir plėtrą su kelių meteorologija ir priežiūra susijusiose srityse. Džiaugiuosi, turėdama galimybę prisidėti prie globalios veiklos, atstovauti mūsų šaliai“, – teigia L. Šidlauskaitė.

Kelių meteorologijos problemos bus gvildenamos Lietuvoje

Konferencija orientuota būtent sutelkti ne tik mokslininkus, tačiau ir kelius prižiūrinčių įmonių bei technologijų vystymo įmonių atstovus kelių meteorologijos tema. L. Šidlauskaitės atstovavimas – raktas, leisiantis kitą konferenciją organizuoti Lietuvoje. SIRWEC konferencijos organizavimas būtų puiki proga parodyti savo pažangą bei užmegzti naujus ir sustiprinti esamus ryšius su kitų šalių specialistais.

„Tobulėjant technologijoms, kelių priežiūra pasaulyje keičiasi iš esmės. Pokyčių tikslas – optimizuoti ir kiek įmanoma automatizuoti darbus. Kadangi siekiame tapti kelių priežiūros lyderiais, ryžtingai ir drąsiai žengiame tikslo link. „Kelių priežiūra“, remdamasi technologijų vystymo projektų vadovės vykdomais tyrimais, diegs specifines kelių orų sąlygas prognozuojantį įrankį, leisiantį įvertinti kelių būklę 48 val. į priekį. Įrankis bus testuojamas jau šiais metais, įkurus inovatyvų kelių priežiūros centrą, veiksiantį 24 val. 7 dienas per savaitę“, – teigia VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius.

SIRWEC veikla užsimezgė dar 1984 m., nepraėjus dešimtmečiui komisija tapo tarptautine organizacija, kurią sudaro per šimtas įvairių sričių mokslininkų ir specialistų iš Norvegijos, Vokietijos, Anglijos, Švedijos, Estijos, Slovakijos ir kt.

VĮ „Kelių priežiūra“ yra modernėjanti, ambicingų tikslų siekianti įmonė. Sujungusi per dešimtmečius sukauptą ekspertinę patirtį ir novatorišką požiūrį, įmonė tapo viena iš didžiausių komandų Lietuvoje, kurioje dirba per 2.500 darbuotojų. VĮ „Kelių priežiūra“ yra atsakinga už 21.000 km valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, t.y. žiemą užtikrina, kad keliai būtų pravažiuojami, rudenį–pavasarį gerina kelių kokybę, atnaujindama susidėvėjusias kelių dangas, profiliuodama žvyrkelius, prižiūrėdama pakelės statinius, želdinius ir kt.  

http://ark.lt/lt//media/pictures/none
Lietuva turės atstovą Tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje http://ark.lt/lt/naujienos/lietuva-tures-atstova-tarptautineje-keliu-oru-salygu-komisijoje 2018-06-14 09:50:19

Struktūrines reformas įgyvendinanti Lietuvos valstybinių kelių priežiūros įmonė „Kelių priežiūra“ atstovaus Lietuvai Nuolatinėje tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje SIRWEC.

Struktūrines reformas įgyvendinanti Lietuvos valstybinių kelių priežiūros įmonė „Kelių priežiūra“ atstovaus Lietuvai Nuolatinėje tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje SIRWEC. Komisija atsakinga už inovacijų kelių priežiūroje vystymą.

Lietuva įtraukiama pirmą kartą

Šiemet Lauryna Šidlauskaitė, VĮ „Kelių priežiūros“ technologijų vystymo projektų vadovė, buvo išrinkta Lietuvos atstove Nuolatinėje tarptautinėje kelių orų sąlygų komisijoje (SIRWEC – Standing International Road Weather Commission). Tai yra pareigos, kurias lietuviai užima pirmą kartą. 

„Komisija yra nepriklausoma, tačiau artimai bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis bei organizacijomis. Jos tikslas – identifikuoti bei skatinti tyrimus ir plėtrą su kelių meteorologija ir priežiūra susijusiose srityse. Džiaugiuosi, turėdama galimybę prisidėti prie globalios veiklos, atstovauti mūsų šaliai“, – teigia L. Šidlauskaitė.

Kelių meteorologijos problemos bus gvildenamos Lietuvoje

Konferencija orientuota būtent sutelkti ne tik mokslininkus, tačiau ir kelius prižiūrinčių įmonių bei technologijų vystymo įmonių atstovus kelių meteorologijos tema. L. Šidlauskaitės atstovavimas – raktas, leisiantis kitą konferenciją organizuoti Lietuvoje. SIRWEC konferencijos organizavimas būtų puiki proga parodyti savo pažangą bei užmegzti naujus ir sustiprinti esamus ryšius su kitų šalių specialistais.

„Tobulėjant technologijoms, kelių priežiūra pasaulyje keičiasi iš esmės. Pokyčių tikslas – optimizuoti ir kiek įmanoma automatizuoti darbus. Kadangi siekiame tapti kelių priežiūros lyderiais, ryžtingai ir drąsiai žengiame tikslo link. „Kelių priežiūra“, remdamasi technologijų vystymo projektų vadovės vykdomais tyrimais, diegs specifines kelių orų sąlygas prognozuojantį įrankį, leisiantį įvertinti kelių būklę 48 val. į priekį. Įrankis bus testuojamas jau šiais metais, įkurus inovatyvų kelių priežiūros centrą, veiksiantį 24 val. 7 dienas per savaitę“, – teigia VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius.

 

SIRWEC veikla užsimezgė dar 1984 m., nepraėjus dešimtmečiui komisija tapo tarptautine organizacija, kurią sudaro per šimtas įvairių sričių mokslininkų ir specialistų iš Norvegijos, Vokietijos, Anglijos, Švedijos, Estijos, Slovakijos ir kt.

http://ark.lt/lt//media/pictures/s076nywf.jpg
Žiemą barstant kelius Žemė apvažiuota net 15 kartų http://ark.lt/lt/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/ziema-barstant-kelius-zeme-apvaziuota-net-15-kartu-- 2018-05-31 09:10:21

Balandžio 8 d. Lietuvoje snigo paskutinįjį kartą šiemet, o balandžio 15 dieną oficialiai baigėsi žiemos sezonas. Lietuvos valstybinių kelių pravažiuojamumą užtikrinanti VĮ „Kelių priežiūra“ per 144 dienas iš viso nubarstė daugiau nei 608 tūkst. kilometrų kelių. Taip pat šį sezoną buvo taikyti ir prevenciniai barstymai, kurie atnešė teigiamų rezultatų užtikrinant vartotojų saugumą keliuose.

Balandžio 8 d. Lietuvoje snigo paskutinįjį kartą šiemet, o balandžio 15 dieną oficialiai baigėsi žiemos sezonas. Lietuvos valstybinių kelių pravažiuojamumą užtikrinanti VĮ „Kelių priežiūra“ per 144 dienas iš viso nubarstė daugiau nei 608 tūkst. kilometrų kelių. Taip pat šį sezoną buvo taikyti ir prevenciniai barstymai, kurie atnešė teigiamų rezultatų užtikrinant vartotojų saugumą keliuose.

Prevenciniai barstymai pasiteisino

2017-2018 m. faktinis kelių priežiūros žiemos sezonas truko nuo spalio 9 iki balandžio 3 dienos. Vidutiniškai per vieną žiemos tarnybos dieną kelius prižiūrėjo beveik 100 specialiosios technikos. Buvo dienų, kai keliuose veikė 358 barstymo ir valymo transporto priemonės. Užtikrinant efektyvesnę kelių priežiūrą, buvo suvienodinti padalinių ir kelių tarnybų darbo grafikai bei maršrutai, kad vairuotojai, esant vienodoms oro sąlygoms nepajustų skirtumų kirtę valstybinių kelių ribas.

Siekiant užtikrinti geresnį pravažiuojamumą Lietuvos keliuose, per sezoną iš viso buvo išbarstyta per 109 tūkst. tonų grynos druskos. Keliuose, kuriuose vykdytas preventyvus druskos barstymas, išberta beveik 12 tūkst. tonų druskos ir jos mišinio.    

„Prevencinių barstymų rezultatai buvo stebimi A2 kelio atkarpoje – avarijų, pasibaigusių žūtimi, neįvyko. Todėl ateityje sieksime sistemingai taikyti prevencinius barstymus, kad eismo sąlygos Lietuvos gyventojams būtų dar kokybiškesnės. Svarbu paminėti, kad visgi pagrindinę saugumui kelyje įtaką daro transporto priemonių savininkų vairavimo įgūdžiai bei transporto tvarkingumas”,  –  sako Darius Aleknavičius, „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius.

Danijos praktika bus diegiama ir Lietuvoje

D. Aleknavičius tikina, kad siekis kokybiškai prižiūrėti kelius, didinti efektyvumą, optimizuoti kaštus paskatino ieškoti naujų įrankių, kurie leistų efektyviau prognozuoti ir planuoti žiemos darbus.

„Mūsų atstovai lankėsi Danijos kelių priežiūros centre, kuriame taikomos pažangios pranešimų apie situaciją keliuose sistemos, leidžiančios reaguoti dar efektyviau. Remdamiesi jų praktika, jau iki kito žiemos sezono planuojame sukurti nauja metodika pagrįstą centralizuotą informacijos apie oro sąlygas keliuose surinkimo ir analizės sprendimą, kuris leistų padidinti kelių priežiūros efektyvumą“, – tikina D. Aleknavičius.

VĮ „Kelių priežiūra“ yra viena iš didžiausių įmonių Lietuvoje, čia dirba per 2600 darbuotojų. Ji yra atsakinga už 21.000 km valstybinės reikšmės kelių: žiemą valo sniegą, barsto kelius, pavasarį-rudenį tvarko kelio ženklus, griovius, kelių sankasas, atnaujina susidėvėjusią kelių dangą, profiliuoja/greideriuoja žvyrkelius prižiūri pakelės statinius, želdinius ir kt. Įmonė turi daugiau kaip 1800 specializuoto transporto ir technikos priemonių.

http://ark.lt/lt//media/pictures/none
Žiemą barstant kelius Žemė apvažiuota 15 kartų http://ark.lt/lt/naujienos/ziema-barstant-kelius-zeme-apvaziuota-15-kartu- 2018-05-31 09:09:00

Balandžio 8 d. Lietuvoje snigo paskutinįjį kartą šiemet, o balandžio 15 dieną oficialiai baigėsi žiemos sezonas. 

Balandžio 8 d. Lietuvoje snigo paskutinįjį kartą šiemet, o balandžio 15 dieną oficialiai baigėsi žiemos sezonas. Lietuvos valstybinių kelių pravažiuojamumą užtikrinanti VĮ „Kelių priežiūra“ per 144 dienas iš viso nubarstė daugiau nei 608 tūkst. kilometrų kelių. Taip pat šį sezoną buvo taikyti ir prevenciniai barstymai, kurie atnešė teigiamų rezultatų užtikrinant vartotojų saugumą keliuose.

Prevenciniai barstymai pasiteisino

2017-2018 m. faktinis kelių priežiūros žiemos sezonas truko nuo spalio 9 iki balandžio 3 dienos. Vidutiniškai per vieną žiemos tarnybos dieną kelius prižiūrėjo beveik 100 specialiosios technikos. Buvo dienų, kai keliuose veikė 358 barstymo ir valymo transporto priemonės. Užtikrinant efektyvesnę kelių priežiūrą, buvo suvienodinti padalinių ir kelių tarnybų darbo grafikai bei maršrutai, kad vairuotojai, esant vienodoms oro sąlygoms nepajustų skirtumų kirtę valstybinių kelių ribas.

Siekiant užtikrinti geresnį pravažiuojamumą Lietuvos keliuose, per sezoną iš viso buvo išbarstyta per 109 tūkst. tonų grynos druskos. Keliuose, kuriuose vykdytas preventyvus druskos barstymas, išberta beveik 12 tūkst. tonų druskos ir jos mišinio.    

„Prevencinių barstymų rezultatai buvo stebimi A2 kelio atkarpoje – avarijų, pasibaigusių žūtimi, neįvyko. Todėl ateityje sieksime sistemingai taikyti prevencinius barstymus, kad eismo sąlygos Lietuvos gyventojams būtų dar kokybiškesnės. Svarbu paminėti, kad visgi pagrindinę saugumui kelyje įtaką daro transporto priemonių savininkų vairavimo įgūdžiai bei transporto tvarkingumas”,  –  sako Darius Aleknavičius, „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius.

Danijos praktika bus diegiama ir Lietuvoje

D. Aleknavičius tikina, kad siekis kokybiškai prižiūrėti kelius, didinti efektyvumą, optimizuoti kaštus paskatino ieškoti naujų įrankių, kurie leistų efektyviau prognozuoti ir planuoti žiemos darbus.

„Mūsų atstovai lankėsi Danijos kelių priežiūros centre, kuriame taikomos pažangios pranešimų apie situaciją keliuose sistemos, leidžiančios reaguoti dar efektyviau. Remdamiesi jų praktika, jau iki kito žiemos sezono planuojame sukurti nauja metodika pagrįstą centralizuotą informacijos apie oro sąlygas keliuose surinkimo ir analizės sprendimą, kuris leistų padidinti kelių priežiūros efektyvumą“, – tikina D. Aleknavičius.

VĮ „Kelių priežiūra“ yra viena iš didžiausių įmonių Lietuvoje, čia dirba per 2600 darbuotojų. Ji yra atsakinga už 21.000 km valstybinės reikšmės kelių: žiemą valo sniegą, barsto kelius, pavasarį-rudenį tvarko kelio ženklus, griovius, kelių sankasas, atnaujina susidėvėjusią kelių dangą, profiliuoja/greideriuoja žvyrkelius prižiūri pakelės statinius, želdinius ir kt. Įmonė turi daugiau kaip 1800 specializuoto transporto ir technikos priemonių.

http://ark.lt/lt//media/pictures/574tfbg8.JPG
Zapyškio miestelio gyvenimo kokybė gerės http://ark.lt/lt/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/zapyskio-miestelio-gyvenimo-kokybe-geres 2018-05-28 14:25:02

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius pasirašė memorandumą dėl Zapyškio miestelio gyvenimo kokybės gerinimo. 

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius pasirašė memorandumą dėl Zapyškio miestelio gyvenimo kokybės gerinimo. Sutarta, kad VĮ „Kelių priežiūra“ stabdo aktyvią Zapyškio asfaltbetonio gamybos bazės veiklą.

 „Mes siekiame, kad Zapyškio ir Kačerginės miestelio gyventojai galėtų gyventi ten, kur saugu, sveika, gražu, kur yra kurorto teritorijos statusą atitinkančios gyvenimo kokybės sąlygos“, – sakė meras Valerijus Makūnas.

Sutarta, kad bus vykdoma tik visiškam bazės uždarymui reikalingi veiksmai: įrangos ir statinių demontavimas, atsargų, žaliavų bei kitų medžiagų išvežimas ir utilizavimas, turto apskaita, jo perdavimas bei kt.

 „Mūsų įmonė dės pastangas, kad visi nurodyti veiksmai būtų atlikti per 2019 metus, optimaliais būdais ir kuo mažiau darytų poveikį gyventojams bei jų aplinkai“, – tikina VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius.

Kauno rajono savivaldybė įsipareigojo užtikrinti pagalbą, tarpininkaujant su valstybinėmis institucijomis ir vietos gyventojų bendruomenėmis.

Kurortinės teritorijos statusą Kauno rajone esantiems Kačerginės ir Kulautuvos miesteliams bei daliai Zapyškio miestelio Vyriausybė suteikė praėjusiais metais. Unikali kurortinė teritorija apima abiejose Nemuno pusėse esančias gyvenvietes su rekreaciniais miškais.

http://ark.lt/lt//media/pictures/none
Zapyškio miestelio gyvenimo kokybė bus dar geresnė http://ark.lt/lt/naujienos/zapyskio-miestelio-gyvenimo-kokybe-bus-dar-geresne 2018-05-28 14:23:14

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius pasirašė memorandumą dėl Zapyškio miestelio gyvenimo kokybės gerinimo. 

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius pasirašė memorandumą dėl Zapyškio miestelio gyvenimo kokybės gerinimo. Sutarta, kad VĮ „Kelių priežiūra“ stabdo aktyvią Zapyškio asfaltbetonio gamybos bazės veiklą.

 „Mes siekiame, kad Zapyškio ir Kačerginės miestelio gyventojai galėtų gyventi ten, kur saugu, sveika, gražu, kur yra kurorto teritorijos statusą atitinkančios gyvenimo kokybės sąlygos“, – sakė meras Valerijus Makūnas.

Sutarta, kad bus vykdoma tik visiškam bazės uždarymui reikalingi veiksmai: įrangos ir statinių demontavimas, atsargų, žaliavų bei kitų medžiagų išvežimas ir utilizavimas, turto apskaita, jo perdavimas bei kt.

 „Mūsų įmonė dės pastangas, kad visi nurodyti veiksmai būtų atlikti per 2019 metus, optimaliais būdais ir kuo mažiau darytų poveikį gyventojams bei jų aplinkai“, – tikina VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius.

 Kauno rajono savivaldybė įsipareigojo užtikrinti pagalbą, tarpininkaujant su valstybinėmis institucijomis ir vietos gyventojų bendruomenėmis.

 Kurortinės teritorijos statusą Kauno rajone esantiems Kačerginės ir Kulautuvos miesteliams bei daliai Zapyškio miestelio Vyriausybė suteikė praėjusiais metais. Unikali kurortinė teritorija apima abiejose Nemuno pusėse esančias gyvenvietes su rekreaciniais miškais.

http://ark.lt/lt//media/pictures/r03d9tbs.jpg
Ką pakelėse randa kelių prižiūrėtojai? http://ark.lt/lt/naujienos/ka-pakelese-randa-keliu-priziuretojai- 2018-05-25 14:37:09

Lietuvoje per šiltąjį sezoną iš pakelių surenkama apie 2500 tonų įvairiausių atliekų. Šiukšlių neigiamas poveikis gamtai, žmonėms bei gyvūnams yra akivaizdus. Jos kenkia sveikatai, yra puiki terpė vabzdžių ir graužikų platinamoms ligoms, sukelia pavojų gyvūnams ir paukščiams šiems jas suvalgius. Butelis, pagamintas iš polietileno tereftalato (PET), į kurį paprastai pilame mineralinį vandenį, suyra per 400 – 500 metų, įprastinės metalinės (plieno, alavo) pakuotės suyra maždaug per 50 – 70 metų. Neretai šiukšlės tampa gaisro priežastimi, jomis teršiami vandens telkiniai.

Lietuvoje per šiltąjį sezoną iš pakelių surenkama apie 2500 tonų įvairiausių atliekų. Šiukšlių neigiamas poveikis gamtai, žmonėms bei gyvūnams yra akivaizdus. Jos kenkia sveikatai, yra puiki terpė vabzdžių ir graužikų platinamoms ligoms, sukelia pavojų gyvūnams ir paukščiams šiems jas suvalgius. Butelis, pagamintas iš polietileno tereftalato (PET), į kurį paprastai pilame mineralinį vandenį, suyra per 400 – 500 metų, įprastinės metalinės (plieno, alavo) pakuotės suyra maždaug per 50 – 70 metų. Neretai šiukšlės tampa gaisro priežastimi, jomis teršiami vandens telkiniai.

„Apmaudu, kad šiukšlės pakelėse vis dar yra problema, bet pastebime augantį gyventojų sąmoningumą. Įvedus depozitą, žymiai sumažėjo išmetamos taros. Daugiausiai atliekų surenkama pavasarį, vasarą ir pošventiniu laikotarpiu“, – teigia VĮ „Kelių priežiūros“ ekspertas Algminas Šmitas.

Žala gamtai, žmogui ir transportui

Kai šiukšlės yra tiesiog numetamos, paliekamos grioviuose, laukiniai žvėrys juos išplėšo ir šiukšles paskleidžia po visą šlaitą, aplinkinę teritoriją, vėjas kelia jas į orą – tenka gaišti daug daugiau laiko, kol tos šiukšlės surenkamos, galimi neigiami padariniai automobiliams, keliama grėsmė eismo saugumui.

„Didesnių problemų nei smulkios atliekos kelia stambios šiukšlės – gyventojai suveža į pakeles, autobusų stoteles ir poilsio aikšteles didelius kiekius buityje susidarančių atliekų. Susiduriame su atliekomis, kurios priskiriamos pavojingoms, surinkimu ir utilizavimu: padangos, šiferis, akumuliatoriai, vaistai ir kt. Kartą radome statybinių atliekų apie 1 toną, esame surinkę ne vieną unitazą, vonią, lovos rėmus“, – apie pakelėse randamus objektus pasakoja kelių ekspertas.

Aplinką šiukšlinančiųjų laukia administracines baudos. Aplinkos užteršimas mažesniu kaip 100 kubinių decimetrų nepavojingų atliekų kiekiu užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 90 Eur. Jei atliekos pavojingos, už tokį pat kiekį gresia 60–140 Eur bauda.

„Baudos dydis atitinkamai kyla didėjant atliekų kiekiui – už neleistinoje vietoje išmestą 1 kubinį metrą ir didesnį kiekį galima sumokėti 1400–2400 Eur baudą. Pažeidėjai griežčiau baudžiami, kai atliekos paliekamos šaltiniuotose vietose, pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelėse, apsaugos zonose ir pan. Visais išvardintais atvejais dar tektų atlyginti žalą gamtai“, – apie atsakomybę už gamtos šiukšlinimą kalba VĮ „Kelių priežiūra“ teisės vadovė Lina Bagdonaitė.

Kelių priežiūros ekspertai skatina būti sąmoningais ir pastebėjus eismo dalyvius, mėtančius šiukšles pakelėse, užfiksuoti įvykį ir informuoti policijos pareigūnus.

Kas atsakingas už priežiūrą?

Pagal naują tvarką VĮ „Kelių priežiūra“ įpareigoja rūpintis šiukšlių surinkimu ir išvežimu iš pakelių, autobusų stotelių, poilsio aikštelių valstybinės reikšmės kelių ruožuose. Želdiniais rūpinasi savivaldybės, išskyrus kai kuriuos miestus.

„Kelių priežiūros“ ekspertai atkreipia dėmesį, kad pakelėje esančių šiukšlių rinkimas yra vykdomas nuolat. Darbai pradedami nuo svarbiausių – magistralinių kelių, vėliau dirbama krašto ir baigiami rajoniniuose keliuose. Pagal normatyvus, šiukšlės skiriamojoje juostoje, kelkraščiuose, šlaituose, grioviuose ir pan. turi būti surenkamos pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau, kaip iki gegužės 15 dienos.

http://ark.lt/lt//media/pictures/xa145r3j.jpg
Ką pakelėse randa kelių prižiūrėtojai http://ark.lt/lt/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/ka-pakelese-randa-keliu-priziuretojai 2018-05-25 14:32:37

Lietuvoje per šiltąjį sezoną iš pakelių surenkama apie 2500 tonų įvairiausių atliekų. Šiukšlių neigiamas poveikis gamtai, žmonėms bei gyvūnams yra akivaizdus. Jos kenkia sveikatai, yra puiki terpė vabzdžių ir graužikų platinamoms ligoms, sukelia pavojų gyvūnams ir paukščiams šiems jas suvalgius. Butelis, pagamintas iš polietileno tereftalato (PET), į kurį paprastai pilame mineralinį vandenį, suyra per 400 – 500 metų, įprastinės metalinės (plieno, alavo) pakuotės suyra maždaug per 50 – 70 metų. Neretai šiukšlės tampa gaisro priežastimi, jomis teršiami vandens telkiniai.

Lietuvoje per šiltąjį sezoną iš pakelių surenkama apie 2500 tonų įvairiausių atliekų. Šiukšlių neigiamas poveikis gamtai, žmonėms bei gyvūnams yra akivaizdus. Jos kenkia sveikatai, yra puiki terpė vabzdžių ir graužikų platinamoms ligoms, sukelia pavojų gyvūnams ir paukščiams šiems jas suvalgius. Butelis, pagamintas iš polietileno tereftalato (PET), į kurį paprastai pilame mineralinį vandenį, suyra per 400 – 500 metų, įprastinės metalinės (plieno, alavo) pakuotės suyra maždaug per 50 – 70 metų. Neretai šiukšlės tampa gaisro priežastimi, jomis teršiami vandens telkiniai.

„Apmaudu, kad šiukšlės pakelėse vis dar yra problema, bet pastebime augantį gyventojų sąmoningumą. Įvedus depozitą, žymiai sumažėjo išmetamos taros. Daugiausiai atliekų surenkama pavasarį, vasarą ir pošventiniu laikotarpiu“, – teigia VĮ „Kelių priežiūros“ ekspertas Algminas Šmitas.

Žala gamtai, žmogui ir transportui

Kai šiukšlės yra tiesiog numetamos, paliekamos grioviuose, laukiniai žvėrys juos išplėšo ir šiukšles paskleidžia po visą šlaitą, aplinkinę teritoriją, vėjas kelia jas į orą – tenka gaišti daug daugiau laiko, kol tos šiukšlės surenkamos, galimi neigiami padariniai automobiliams, keliama grėsmė eismo saugumui.

„Didesnių problemų nei smulkios atliekos kelia stambios šiukšlės – gyventojai suveža į pakeles, autobusų stoteles ir poilsio aikšteles didelius kiekius buityje susidarančių atliekų. Susiduriame su atliekomis, kurios priskiriamos pavojingoms, surinkimu ir utilizavimu: padangos, šiferis, akumuliatoriai, vaistai ir kt. Kartą radome statybinių atliekų apie 1 toną, esame surinkę ne vieną unitazą, vonią, lovos rėmus“, – apie pakelėse randamus objektus pasakoja kelių ekspertas.

Aplinką šiukšlinančiųjų laukia administracines baudos. Aplinkos užteršimas mažesniu kaip 100 kubinių decimetrų nepavojingų atliekų kiekiu užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 90 Eur. Jei atliekos pavojingos, už tokį pat kiekį gresia 60–140 Eur bauda.

„Baudos dydis atitinkamai kyla didėjant atliekų kiekiui – už neleistinoje vietoje išmestą 1 kubinį metrą ir didesnį kiekį galima sumokėti 1400–2400 Eur baudą. Pažeidėjai griežčiau baudžiami, kai atliekos paliekamos šaltiniuotose vietose, pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelėse, apsaugos zonose ir pan. Visais išvardintais atvejais dar tektų atlyginti žalą gamtai“, – apie atsakomybę už gamtos šiukšlinimą kalba VĮ „Kelių priežiūra“ teisės vadovė Lina Bagdonaitė.

Kelių priežiūros ekspertai skatina būti sąmoningais ir pastebėjus eismo dalyvius, mėtančius šiukšles pakelėse, užfiksuoti įvykį ir informuoti policijos pareigūnus.

Kas atsakingas už priežiūrą?

Pagal naują tvarką VĮ „Kelių priežiūra“ įpareigoja rūpintis šiukšlių surinkimu ir išvežimu iš pakelių, autobusų stotelių, poilsio aikštelių valstybinės reikšmės kelių ruožuose. Želdiniais rūpinasi savivaldybės, išskyrus kai kuriuos miestus.

„Kelių priežiūros“ ekspertai atkreipia dėmesį, kad pakelėje esančių šiukšlių rinkimas yra vykdomas nuolat. Darbai pradedami nuo svarbiausių – magistralinių kelių, vėliau dirbama krašto ir baigiami rajoniniuose keliuose. Pagal normatyvus, šiukšlės skiriamojoje juostoje, kelkraščiuose, šlaituose, grioviuose ir pan. turi būti surenkamos pavasarį nutirpus sniegui, bet ne vėliau, kaip iki gegužės 15 dienos.

http://ark.lt/lt//media/pictures/none
LSA valdybos posėdyje aptarti kelių priežiūros klausimai http://ark.lt/lt/naujienos/lsa-valdybos-posedyje-aptarti-keliu-prieziuros-klausimai 2018-05-23 17:00:00

Gegužės 23 dieną įvyko susitikimas su Lietuvos savivaldybių asociacija, kur VĮ „Kelių priežiūra" aptarė kelių problemas šalyje, pristatė jų priežiūrą žiemos ir vasaros sezonais.

Lietuvos savivaldybių asociacijoje gegužės 23 dieną vyko LSA valdybos posėdis, kuriame aptarti kelių priežiūros, vystomojo bendradarbiavimo, švietimo, aplinkosaugos ir kiti aktualūs savivaldai klausimai.

VĮ „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius aptarė kelių problemas šalyje, pristatė jų priežiūrą žiemos ir vasaros sezonais: diegiamas naujoves, žiemos sezono priemones ir rezultatus bei kt. Generalinis vadovas akcentavo aktualią Sosnovskio barščių problemą. Anot D. Aleknavičiaus, šiuo klausimu reikėtų bendro darbo su savivaldybėmis, nes šiandien tai jau yra tikrai didelė problema ir šie augalai teršia kelio juostas.


Daugiau informacijos: http://www.lsa.lt/naujienos/2018/05/23/lsa-valdybos-posedyje-aptarti-aktualus-savivaldai-klausimai/

http://ark.lt/lt//media/pictures/dk679gym.jpeg