Akcininkas SUMIN

Struktūra

AB „Kelių priežiūra“ akcininkas yra Lietuvos valstybė, kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri priima esminius sprendimus, susijusius su bendrovės veikla ir nuosavybe. Formuojant bendrovės valdymo struktūrą ir modelį, buvo orientuojamasi į pažangiausią tarptautinę ir nacionalinę gerosios valdysenos praktiką.

Bendrovės valdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių, įskaitant ir valstybės valdomų bendrovių, valdymą, ES teise. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, bendrovės organų sprendimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą.

Bendrovės įstatai – pagrindinis dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, įstatai yra keičiami vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – sprendimu. 


 

 

 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300