Pažanga

Narystės

Vertiname dalyvavimą įvairių organizacijų veikloje, kurios leidžia dalintis savo patirtimi, ieškoti vieningų sprendimų ir mokytis vieniems iš kitų.


Lietuvos karjerų asociacijos narė

Šios asociacijos veikloje dalyvauja įmonės, kurios eksploatuoja karjerus bei tiekia įrangą ar susijusias paslaugas (pvz., vykdo geologinius matavimus ar įvairius tyrimus). Visus asociacijos narius sieja bendras tikslas – racionalus žemės gelmių išteklių naudojimas. Kartu su kitais asociacijos nariais Bendrovė įsipareigoja skatinti saugią, efektyvią ir racionalią nerūdinių medžiagų kasybą (asociacijos nariai išgauna daugiau kaip 40 proc. visų Lietuvos nerūdinių medžiagų), siekti saugoti gamtą ir aplinką.


Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos narė

Asociacijos misija – vienyti Lietuvos Respublikos bandymų laboratorijas ir kartu spręsti mokslinių tyrimų, materialinio-techninio aprūpinimo, bandymų organizavimo, standartų priėmimo ir įdiegimo klausimus. Asociacija taip pat siekia plėsti ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos bei užsienio bandymų laboratorijomis, sertifikavimo ir kontrolės įstaigomis.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo informacijos centras

Skyrius dirba 24/7

Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose:
kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus ir kt.,
vairuotojai gali pranešti trumpuoju tel. nr.

trumpojo tel. nr. kaina 0,09 Eur/min.
Kiti tel. nr.: +370 5 232 9600, +370 615 49300